Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms

Q. Tôi cần phải làm gì đây? :)
A.

Chú ý - Bạn không thể có 2 chuỗi khối đen mà không có ít nhất 1 chữ X phân cách chúng. 

Q.

Những con số trên danh sách để làm gì? 

A.

Mỗi số đề cập độ dài số lượng ô vuông đen trên mỗi chuỗi ở hàng/cột đó. 

Q.

Thế nào là không được phép? 

A.
Q.

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

A.

Nghĩ một cách logic. Hãy nhìn qua ví dụ dưới đây:

Nếu chuỗi bắt đầu từ đầu hàng nó sẽ kết thức ở ô vuông thứ ba: 

Nếu chuỗi kết thúc ở cuối hàng nó sẽ bắt đầu từ ô vuông thứ ba 

  

Vậy trong cả hai trường hợp đều xuất hiện ô vuông đen ở ô thứ ba.

 

Một số trò chơi khác:  hide show

2024-02-26 09:46:42

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo