Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. ray017
31
00:02.23
2. Szofi
3
00:02.26
3. synester101
10
00:02.36
4. Flameson42
29
00:02.50
5. Joci
24
00:02.86
6. BigBoiBrady
1
00:02.93
7. Benson705 00:02.95
8. ElectricCharge
16
00:03.06
9. PillOw
11
00:03.16
9. Darknarf666 00:03.16
11. DrDarkly 00:03.19
12. Ben65732
120
00:03.37
13. Sigyn 00:03.43
14. 노콫
19
00:03.44
15. Cristian González
1
00:03.51
16. leukisgr
12
00:03.62
16. ILoveAnyaar 00:03.62
18. IanPGnono 00:03.70
19. YourAlterEgo 00:03.79
20. tokram
19
00:03.81
Tuần này
1. ray017
31
00:02.23
2. Szofi
3
00:02.26
3. Flameson42
29
00:02.50
4. Joci
24
00:02.86
5. Benson705 00:02.95
6. BigBoiBrady
1
00:02.99
7. DrDarkly 00:03.19
8. ElectricCharge
16
00:03.27
9. Sigyn 00:03.43
10. Cristian González
1
00:03.51
11. leukisgr
12
00:03.62
12. Darknarf666 00:03.69
13. tokram
19
00:04.19
14. willo 00:04.32
15. moling 00:04.56
16. YourAlterEgo 00:04.58
17. IanPGnono 00:04.66
18. TRTK06 00:04.76
19. jwln99 00:05.12
20. Entr0py 00:05.31
Hôm nay
1. ray017
31
00:02.93
2. ElectricCharge
16
00:03.31
3. TRTK06 00:04.76
4. dynesonne 00:07.93
5. leopold 00:08.08
6. hasaki
7
00:08.72
7. eonhochang
34
00:08.90
8. rottingirl 00:09.75
9. pespejo427
45
00:09.92
10. nunya
12
00:10.43
11. fbcooper1 00:10.93
12. Saras 00:11.63
13. leidianfawang 00:12.22
14. nicaca 00:19.05
15. eipi45 00:22.01
16. windex42
16
00:27.90
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1.
40
00:00.60
2. mirko.it
7
00:01.98
3. synester101
10
00:02.53
4. Flameson42
29
00:02.75
5. ray017
31
00:02.81
6. Arok
81
00:02.92
7. Delabranche
51
00:02.95
8. qqwref
225
00:03.18
9. IceRune
49
00:03.44
10. Evan99w
13
00:03.62
AO5
1.
40
00:00.61
2. mirko.it
7
00:02.08
3. synester101
10
00:02.69
4. Flameson42
29
00:02.87
5. ray017
31
00:03.21
6. Delabranche
51
00:03.38
6. qqwref
225
00:03.38
8. IceRune
49
00:03.54
9. Evan99w
13
00:03.87
9. DasMensch
71
00:03.87
AO12
1.
40
00:00.67
2. ray017
31
00:03.82
3. Delabranche
51
00:04.30
4. qqwref
225
00:04.35
5. camkatsu
49
00:04.50
6. Flameson42
29
00:04.53
7. IceRune
49
00:04.57
8. DasMensch
71
00:04.90
9. PillOw
11
00:05.20
9. boru
73
00:05.20
Robots / programmatic solversinfo  
1.PrinceOfChairs00:00.064
2.roboticks00:00.073
3.sigsegv00:00.135

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-02-03 06:20:07

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo