Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. synester101
16
00:01.41
2. Szofi
3
00:01.89
3. DrDarkly
24
00:02.11
4. ray017
48
00:02.22
5. Joci
36
00:02.24
6. okabe 00:02.37
7. Ishigiru 00:02.45
8. Flameson42
32
00:02.55
9. zeptonix 00:02.60
10. Cormachine 00:02.61
11. Babo0m 00:02.71
12. 노콫
22
00:02.87
13. Darknarf666 00:02.88
14. mamtoe 00:03.05
15. LoopooL2
25
00:03.12
16. LoonyGoober 00:03.22
17. shizhengda 00:03.31
18. pooptato 00:03.41
19. Dorathree 00:03.47
20. MarcinDe 00:03.56
Tuần này
1. Szofi
3
00:01.98
2. ray017
48
00:02.22
3. DrDarkly
24
00:02.30
4. Cormachine 00:02.61
5. Babo0m 00:02.71
6. Joci
36
00:02.81
6. synester101
16
00:02.81
8. Darknarf666 00:02.88
9. LoonyGoober 00:03.22
10. shizhengda 00:03.31
11. WeiofShen 00:03.64
12. Consonants
46
00:03.73
13. tokram
19
00:03.88
14. JaySan 00:03.97
15. willo 00:04.00
16. Dori0905
38
00:04.05
17. leukisgr
18
00:04.36
18. zzzup 00:04.41
19. sayre 00:04.51
20. SalamanderRL 00:04.62
Hôm nay
1. ray017
48
00:02.22
2. Szofi
3
00:02.39
3. Babo0m 00:02.71
4. DrDarkly
24
00:02.75
5. Darknarf666 00:02.88
6. shizhengda 00:03.55
7. LoonyGoober 00:03.85
8. califboy
48
00:05.51
9. manleyklassen 00:05.92
10. japawa
4
00:05.93
11. dynesonne 00:06.23
12. Zelezar1 00:06.29
13. Zotya 00:06.82
14. CocoPuff22 00:06.85
15. Aking07 00:07.71
16. newbiegainz 00:07.86
17. hendrik69
22
00:08.24
17. revcanon
46
00:08.24
19. JasonTank 00:09.24
20. pastaLee 00:09.33
MO3
1. mirko.it
7
00:01.98
2. ray017
48
00:02.52
3. synester101
16
00:02.53
4. Flameson42
32
00:02.75
5. DrDarkly
24
00:02.88
6. Arok
97
00:02.92
7. Delabranche
51
00:02.95
8. qqwref
258
00:03.03
9. Joci
36
00:03.23
10. IceRune
56
00:03.44
AO5
1. mirko.it
7
00:02.08
2. ray017
48
00:02.68
3. synester101
16
00:02.69
4. Flameson42
32
00:02.87
5. DrDarkly
24
00:03.22
6. Delabranche
51
00:03.38
6. qqwref
258
00:03.38
8. Joci
36
00:03.46
9. IceRune
56
00:03.54
10. wonjonjon
41
00:03.61
AO12
1. ray017
48
00:03.50
2. wonjonjon
41
00:04.02
3. DrDarkly
24
00:04.04
4. Delabranche
51
00:04.30
5. qqwref
258
00:04.35
6. camkatsu
53
00:04.50
7. Flameson42
32
00:04.53
8. IceRune
56
00:04.57
9. maxwhale
58
00:04.74
10. synester101
16
00:04.78
Robots / programmatic solversinfo  
1.carsondgrey00:00.007
2.PrinceOfChairs00:00.064
3.roboticks00:00.073

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-12-11 14:58:19

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo