Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. synester101
11
00:01.59
2. Szofi
3
00:01.95
3. Arok
87
00:02.08
4. qqwref
248
00:02.09
5. ray017
38
00:02.15
6. Dorathree 00:02.50
7. mamtoe 00:02.53
8. Flameson42
31
00:02.56
9. zach777
14
00:02.67
10. stealurcode 00:02.72
11. Jaysenv21
4
00:02.73
12. theterrorist 00:02.85
13. 노콫
21
00:02.89
14. pooptato 00:02.90
15. DrDarkly
7
00:02.93
16. TheEmeraldToad 00:02.94
17. Darknarf666 00:02.96
18. BigBoiBrady
1
00:03.15
18. numbrr
163
00:03.15
20. Joci
29
00:03.23
Tuần này
1. Szofi
3
00:02.01
2. ray017
38
00:02.36
3. 노콫
21
00:02.89
4. DrDarkly
7
00:02.93
5. pooptato 00:02.98
6. Darknarf666 00:03.06
7. moling 00:03.40
8. JaySan 00:03.49
9. wonjonjon
28
00:03.66
10. Cristian González
1
00:03.68
11. leukisgr
16
00:03.94
12. WeiofShen 00:04.08
13. tokram
19
00:04.11
14. prinsed 00:04.39
15. MarcRando 00:04.52
15. PillOw
11
00:04.52
17. Gercox 00:05.31
18. Neo0616 00:05.42
19. Kropo
33
00:05.43
20. 볼린이
8
00:05.44
Hôm nay
1. pooptato 00:03.53
2. moling 00:04.52
3. jonaa
9
00:06.72
4. BKish 00:08.27
5. 볼린이
8
00:09.25
6. eipi45 00:14.33
7. Pasmore 00:16.48
8. PJSim
3
00:32.03
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. mirko.it
7
00:01.98
2. synester101
11
00:02.53
3. Flameson42
31
00:02.75
4. ray017
38
00:02.78
5. Arok
87
00:02.92
6. Delabranche
51
00:02.95
7. qqwref
248
00:03.18
8. IceRune
55
00:03.44
9. Evan99w
13
00:03.62
9. PillOw
11
00:03.62
AO5
1. mirko.it
7
00:02.08
2. synester101
11
00:02.69
3. Flameson42
31
00:02.87
4. ray017
38
00:03.20
5. Delabranche
51
00:03.38
5. qqwref
248
00:03.38
7. IceRune
55
00:03.54
8. Evan99w
13
00:03.87
8. DasMensch
71
00:03.87
10. PillOw
11
00:03.89
AO12
1. ray017
38
00:03.64
2. Delabranche
51
00:04.30
3. qqwref
248
00:04.35
4. camkatsu
49
00:04.50
5. Flameson42
31
00:04.53
6. IceRune
55
00:04.57
7. maxwhale
24
00:04.74
8. DrDarkly
7
00:04.80
9. ElectricCharge
30
00:04.81
10. DasMensch
71
00:04.90
Robots / programmatic solversinfo  
1.PrinceOfChairs00:00.064
2.roboticks00:00.073
3.sigsegv00:00.135

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-06-02 04:31:22

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo