Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. maxwhale
58
00:09.27
2. pooptato 00:11.78
3. MisiaQW 00:11.84
4. Cristian González
1
00:12.23
5. Szofi
3
00:12.51
6. Flameson42
32
00:12.63
7. Darknarf666 00:13.95
8. JaySan 00:14.02
9. Cormachine 00:14.06
10. Joci
36
00:15.20
11. synester101
16
00:15.33
12. FunCee 00:16.43
13. Momentpic 00:16.89
14. MatchaCake
33
00:16.96
15. MarcinDe 00:17.15
16. WeiofShen 00:17.32
17. picarat
33
00:17.37
18. amelv
9
00:17.40
19. esha05
26
00:18.13
20. Urtzy 00:18.26
Tuần này
1. maxwhale
58
00:09.27
2. pooptato 00:11.78
3. MisiaQW 00:11.84
4. JaySan 00:14.02
5. Cormachine 00:14.06
6. Szofi
3
00:14.99
7. Darknarf666 00:15.59
8. Cristian González
1
00:15.74
9. Momentpic 00:17.09
10. picarat
33
00:17.37
11. Urtzy 00:18.26
12. WeiofShen 00:18.84
13. Dori0905
38
00:20.23
14. m4ddog 00:21.59
15. QLNEO 00:22.63
16. toryx68 00:22.67
17. dubldee 00:23.35
18. tokram
19
00:23.84
19. indigomontoya 00:24.62
20. zzzup 00:24.90
Hôm nay
1. Darknarf666 00:15.59
2. pastaLee 00:28.90
3. QLNEO 00:31.54
4. JasonTank 00:33.86
5. bruno27 00:36.34
6. jeanpaulv 00:39.22
7. Haysi 00:40.76
8. accalia 00:42.76
9. Veztanaka
3
00:44.90
10. SaxHass 00:49.26
11. Mooner_Light
9
00:49.27
12. Zotya 00:49.89
13. Dorice
191
00:49.93
14. revcanon
46
00:50.25
15. JaredGarretti
21
00:52.74
16. abandon777
17
00:55.47
16. arozbilgin 00:55.47
18. Gabagool
49
00:56.38
19. Zelezar1 00:57.00
20. lorac1477 01:00.07
MO3
1. mirko.it
7
00:09.09
2. Chalkosz
57
00:12.75
3.anonymous
104
00:18.16
4. maxwhale
58
00:18.78
5. austinz
37
00:19.44
6. camkatsu
53
00:20.50
7. Flameson42
32
00:21.25
8. rattt
71
00:21.30
9. MarcRando
35
00:22.03
10. flippy8247
56
00:22.37
AO5
1. mirko.it
7
00:10.50
2. Chalkosz
57
00:14.56
3.anonymous
104
00:19.45
4. Flameson42
32
00:20.51
5. maxwhale
58
00:20.82
6. austinz
37
00:22.85
7. camkatsu
53
00:23.20
8. qqwref
258
00:23.90
9. rattt
71
00:24.11
10. MarcRando
35
00:24.22
AO12
1. Chalkosz
57
00:21.44
2.anonymous
104
00:22.80
3. maxwhale
58
00:23.11
4. camkatsu
53
00:26.99
5. rattt
71
00:27.43
6. austinz
37
00:27.64
7. MarcRando
35
00:27.67
8. qqwref
258
00:28.44
9. Flameson42
32
00:29.34
10. picarat
33
00:29.99
Robots / programmatic solversinfo  
1.carsondgrey00:00.007
2.PrinceOfChairs00:00.066
3.roboticks00:00.073

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-12-11 14:49:50

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo