Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. boobyman 00:10.13
2. baimouren 00:14.85
3. Flameson42
29
00:15.16
4. Darknarf666 00:15.83
5. WeiofShen 00:16.18
6. flippy8247
47
00:16.21
7. shicshic 00:17.08
8. 노콫
19
00:17.89
9. Spra10
33
00:18.13
10. Fiaco 00:18.22
11. IanPGnono 00:18.57
12. Joci
24
00:18.63
13. Szofi
3
00:18.78
14. ElectricCharge
16
00:19.08
15. DrDarkly 00:19.52
16. ssibal 00:20.12
17. austinz 00:20.38
18. toryx68 00:20.94
18. Cristian González
1
00:20.94
20. dubldee 00:21.98
Tuần này
1. boobyman 00:10.39
2. Flameson42
29
00:15.16
3. Darknarf666 00:15.83
4. WeiofShen 00:16.18
5. baimouren 00:18.01
6. toryx68 00:20.94
6. Cristian González
1
00:20.94
8. shicshic 00:22.12
9. QLNEO 00:22.22
10. bruno27 00:22.28
11. austinz 00:22.54
12. Szofi
3
00:24.22
13. tokram
19
00:24.36
14. GreyTheGriffon 00:26.57
15. Joci
24
00:27.78
16. Isaaclui123 00:28.00
17. jeanpaulv 00:28.83
18. KamikazeGrim 00:29.03
19. SSSSSL 00:29.04
20. YourAlterEgo 00:29.45
Hôm nay
1. baimouren 00:19.58
2. Javrem 00:38.83
3. hasaki
7
00:40.14
4. IanPGnono 00:41.97
5. devnull73 00:47.78
6. eonhochang
34
00:50.85
7. ElectricCharge
16
00:56.82
8. TRTK06 00:56.87
9. Judytoo 00:57.22
10. HummaKavula 00:59.53
11. pespejo427
45
01:17.11
12. SwensonFive 01:19.45
13. windex42
16
01:41.27
14. Akiko 02:06.37
15. arozbilgin 18:40:00.25
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1.
40
00:00.70
2. mirko.it
7
00:09.09
3. Chalkosz
57
00:12.75
4.anonymous
104
00:18.16
5. camkatsu
49
00:20.50
6. Flameson42
29
00:21.25
7. qqwref
225
00:23.53
8. Honestly
21
00:23.90
9. Thành Lê
50
00:24.03
10. Spra10
33
00:24.52
AO5
1.
40
00:00.71
2. mirko.it
7
00:10.50
3. Chalkosz
57
00:14.56
4.anonymous
104
00:19.45
5. Flameson42
29
00:20.51
6. camkatsu
49
00:23.20
7. qqwref
225
00:23.90
8. Thành Lê
50
00:24.54
9. Spra10
33
00:26.33
10. Ben65732
120
00:26.62
AO12
1.
40
00:00.74
2. Chalkosz
57
00:21.44
3.anonymous
104
00:22.80
4. camkatsu
49
00:26.99
5. qqwref
225
00:28.44
6. Flameson42
29
00:29.34
7. idoman
47
00:30.00
8. flippy8247
47
00:31.01
9. Thành Lê
50
00:33.74
10. Ben65732
120
00:33.91
Robots / programmatic solversinfo  
1.PrinceOfChairs00:00.066
2.roboticks00:00.073
3.sigsegv00:00.141

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-02-03 06:11:16

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo