Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. maxwhale
78
00:39.55
2. pooptato 00:41.22
3. Sunglass
42
00:53.20
4. reebz
71
00:58.05
5. xmx2003 00:58.98
6. 은평구할아방...
29
00:59.34
7. Ah!Sun-flower
85
00:59.88
8. Darknarf666 00:59.94
9. marvinjay 01:01.16
10. andifined
1
01:01.87
11. baimouren 01:04.15
12. sorga 01:05.10
13. Femur
17
01:08.43
14. ThorVonClemson
23
01:08.89
15. MarcRando
43
01:09.40
16. woshicaibi 01:09.61
17. fireforge
91
01:10.85
18. numbrr
246
01:11.00
19. Spra10
40
01:11.27
20. longbread
16
01:11.62
Tuần này
1. pooptato 00:43.95
2. 은평구할아방...
29
00:59.34
3. Darknarf666 00:59.94
4. marvinjay 01:01.16
5. Sunglass
42
01:07.99
6. ThorVonClemson
23
01:08.89
7. longbread
16
01:11.62
8. Spra10
40
01:14.47
9. fireforge
91
01:16.36
10. sorga 01:17.96
11. baimouren 01:18.91
12. hollybee 01:19.67
13. Ome Sans
2
01:20.96
14. Fiaco 01:23.52
15. dapprdoodls
23
01:25.85
16. leukisgr
23
01:26.60
17. julie123 01:27.60
18. Baksal
12
01:29.56
19. WendyArnouts 01:31.00
20. konghj 01:31.83
Hôm nay
1. dfasgds 03:33.80
2. pespejo427
52
03:39.27
3. SIRMIKE 09:29.66
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. maxwhale
78
00:47.49
2. rattt
72
01:08.85
3. idoman
53
01:08.95
4. camkatsu
53
01:11.39
5. reebz
71
01:11.74
6. Chalkosz
57
01:12.14
7. austinz
52
01:13.69
8. Ben Sayliss
45
01:13.85
9.anonymous
62
01:13.94
10. Sunglass
42
01:14.20
AO5
1. maxwhale
78
00:51.80
2. rattt
72
01:06.08
3. camkatsu
53
01:11.80
4. idoman
53
01:15.39
5. austinz
52
01:15.56
6. picarat
48
01:19.51
7. reebz
71
01:19.91
8. Ben Sayliss
45
01:20.03
9. everton
46
01:20.65
10. Flameson42
34
01:20.68
AO12
1. maxwhale
78
01:02.45
2. rattt
72
01:18.45
3. austinz
52
01:27.33
4. idoman
53
01:28.41
5. Ben Sayliss
45
01:30.49
6. camkatsu
53
01:31.21
7. everton
46
01:31.70
8. qqwref
259
01:36.02
9. CandiceDW
152
01:36.16
10. Ah!Sun-flower
85
01:38.81
Robots / programmatic solversinfo  
1.carsondgrey00:00.007
2.roboticks00:00.076
3.PrinceOfChairs00:00.077

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-06-23 01:25:30

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo