Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. rattt
63
00:47.40
2. reebz
67
00:51.79
3. Spra10
33
00:53.99
4. Cormachine 00:57.05
5. marvinjay 00:59.23
6. Jrdavies21 01:00.63
7. DrDarkly 01:01.44
8. ThorVonClemson
16
01:03.92
9. idoman
47
01:04.45
10. charoula 01:04.65
11. Flameson42
29
01:05.93
12. fireforge
69
01:08.01
13. Ben Sayliss
28
01:09.46
14. snake 01:11.61
15. jjjjjjji 01:11.96
16. Novak2 01:12.88
17. Fiaco 01:13.19
18. Ben65732
120
01:13.66
19. 노콫
19
01:14.41
20. golf master
22
01:15.11
Tuần này
1. rattt
63
00:58.02
2. marvinjay 00:59.23
3. reebz
67
01:02.13
4. Flameson42
29
01:05.93
5. charoula 01:12.66
6. Novak2 01:12.88
7. fireforge
69
01:13.65
8. Spra10
33
01:14.69
9. Sunglass
24
01:17.38
10. SSSSSL 01:25.41
11. sscorpio1119 01:26.79
12. hifly7 01:26.87
13. austinz 01:27.58
14. snake 01:28.98
15. IanPGnono 01:30.12
16. johannac 01:32.93
16. cyj1912 01:32.93
18. dapprdoodls
14
01:32.95
19. leukisgr
12
01:34.56
20. Dori0905
24
01:36.19
Hôm nay
1. Novak2 01:12.88
2. fireforge
69
01:13.65
3. Kianoosh 01:38.70
4. ElectricCharge
16
01:41.30
5. snake 01:49.46
6. ramiro86 02:11.37
7. Gonny
1
02:23.86
8. IanPGnono 02:26.27
9. jinner 02:26.57
10. julie123 02:29.49
11. Irmeli 02:34.91
12. Pete22 02:37.04
13. LORENAPONTIGO27 02:42.04
14. hasaki
7
02:43.18
15. Erin Chapman
44
02:45.07
16. Transient
12
02:55.73
17. pespejo427
45
03:00.57
18. kerkerlo 03:11.09
19. TRTK06 03:18.58
20. arozbilgin 03:23.79
MO3
1.
40
00:01.03
2. rattt
63
01:08.85
3. idoman
47
01:08.95
4. camkatsu
49
01:11.39
5. reebz
67
01:11.74
6. Chalkosz
57
01:12.14
7. Ben Sayliss
28
01:13.85
8. everton
45
01:14.61
9. Flameson42
29
01:16.83
10. Spra10
33
01:20.45
AO5
1.
40
00:01.02
2. rattt
63
01:06.08
3. camkatsu
49
01:11.80
4. reebz
67
01:19.91
5. idoman
47
01:20.12
6. everton
45
01:20.65
7. Flameson42
29
01:20.68
8. Ben Sayliss
28
01:23.46
9. qqwref
225
01:25.13
10. Chalkosz
57
01:29.13
AO12
1.
40
00:01.05
2. rattt
63
01:18.45
3. Ben Sayliss
28
01:30.49
4. camkatsu
49
01:31.21
5. everton
45
01:31.70
6. qqwref
225
01:36.02
7. idoman
47
01:36.27
8. Thành Lê
50
01:43.77
9. Spra10
33
01:45.39
10. Flameson42
29
01:46.83
Robots / programmatic solversinfo  
1.roboticks00:00.076
2.PrinceOfChairs00:00.077
3.sigsegv00:00.146

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-02-03 06:49:41

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo