Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. pooptato 00:42.07
2. maxwhale
58
00:42.17
3. Cormachine 00:49.28
4. redapples 00:54.38
5. chocolatehooker 00:55.65
6. ThorVonClemson
21
00:56.48
7. austinz
37
00:58.73
8. Flameson42
32
01:01.29
9. dfhsjdfkjhfs 01:02.88
10. DeeJayTheGreat
1
01:06.60
11. Spra10
38
01:06.65
12. Ben Sayliss
45
01:06.72
13. MBK10x
39
01:06.81
14. Darknarf666 01:07.02
15. baimouren 01:08.89
16. Rhododendron
61
01:10.46
17. esha05
26
01:10.56
18. FormalFudge
7
01:12.87
19. fireforge
84
01:13.75
20. sorga 01:15.98
Tuần này
1. maxwhale
58
00:46.38
2. chocolatehooker 00:58.07
3. pooptato 00:59.38
4. austinz
37
01:05.42
5. MBK10x
39
01:06.81
6. Darknarf666 01:07.02
7. Rhododendron
61
01:10.46
8. fireforge
84
01:16.21
9. Spra10
38
01:16.45
10. Ah!Sun-flower
77
01:17.06
11. samtoh 01:17.53
12. DeeJayTheGreat
1
01:21.39
13. Sampler17
34
01:22.63
14. bruno27 01:23.67
15. macker 01:25.00
16. sorga 01:25.81
16. hollybee 01:25.81
18. camperondecuero
11
01:28.55
19. snake 01:28.81
20. Yongbull 01:30.47
Hôm nay
1. maxwhale
58
00:52.94
2. fireforge
84
01:17.08
3. Darknarf666 01:22.53
4. bruno27 01:23.67
5. sorga 01:25.81
6. hollybee 01:28.41
7. camperondecuero
11
01:29.97
8. Kungfan 01:30.79
9. Vionis 01:39.78
10. snake 01:41.51
11. jedhen 01:42.74
12. peepeepoopoo1 01:50.37
13. FormalFudge
7
02:00.66
14. paradicsomos 02:01.76
15. WendyArnouts 02:05.49
16. broedi 02:13.97
17. Irmeli 02:16.18
18. abandon777
17
02:16.37
19. jeanpaulv 02:16.93
20. journal 02:17.17
MO3
1. maxwhale
58
00:52.56
2. rattt
71
01:08.85
3. idoman
51
01:08.95
4. camkatsu
53
01:11.39
5. reebz
69
01:11.74
6. Chalkosz
57
01:12.14
7. austinz
37
01:13.69
8. Ben Sayliss
45
01:13.85
9. Sunglass
40
01:14.20
10. ThorVonClemson
21
01:14.24
AO5
1. maxwhale
58
00:58.99
2. rattt
71
01:06.08
3. camkatsu
53
01:11.80
4. idoman
51
01:19.12
5. reebz
69
01:19.91
6. Ben Sayliss
45
01:20.03
7. everton
46
01:20.65
8. Flameson42
32
01:20.68
9. austinz
37
01:20.89
10. picarat
33
01:21.40
AO12
1. maxwhale
58
01:09.79
2. rattt
71
01:18.45
3. Ben Sayliss
45
01:30.49
4. camkatsu
53
01:31.21
5. everton
46
01:31.70
6. austinz
37
01:32.83
7. idoman
51
01:32.98
8. qqwref
258
01:36.02
9. CandiceDW
144
01:36.16
10. picarat
33
01:38.93
Robots / programmatic solversinfo  
1.carsondgrey00:00.007
2.roboticks00:00.076
3.PrinceOfChairs00:00.077

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-12-11 15:27:29

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo