Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. Rhododendron
61
01:52.44
2. pooptato 01:55.55
3. Jrdavies21 02:25.01
4. yunfei 02:38.78
5. Spra10
38
02:44.27
6. Flameson42
32
02:50.44
7. djfkjskdf 02:54.64
8. fizzle 02:58.74
9. KeiLevy 03:01.30
10. chiefredhawk 03:02.39
11. austinz
37
03:03.98
12. eulersdad
27
03:04.74
13. nonovore 03:05.44
14. woshicaibi 03:07.48
15. rgen38 03:08.38
16. slavy83 03:10.66
17. Whitfield
74
03:11.82
18. scadmember 03:15.68
19. AMO Hsu
69
03:16.95
20. ch3rr
1
03:17.83
Tuần này
1. Rhododendron
61
01:52.44
2. pooptato 02:13.51
3. yunfei 02:38.78
4. fizzle 02:58.74
5. eulersdad
27
03:04.74
6. Flameson42
32
03:06.58
7. woshicaibi 03:07.48
8. rgen38 03:08.38
9. djfkjskdf 03:13.52
10. nonovore 03:15.16
11. scadmember 03:15.68
12. Ah!Sun-flower
77
03:26.13
13. selmasah
4
03:27.10
14. Darknarf666 03:37.25
15. austinz
37
03:42.61
16. ZZangStones 03:43.05
17. Sysi
24
03:47.09
18. Supermandude
84
03:53.94
19. Kungfan 03:54.58
20. dim12 03:57.42
Hôm nay
1. rgen38 03:08.38
2. woshicaibi 03:49.67
3. AMO Hsu
69
03:58.32
4. Kungfan 04:03.92
5. bjbjb 04:25.88
6. Sysi
24
04:42.99
7. akelo 04:54.96
8. camperondecuero
11
04:56.02
9. topcu673 04:59.71
10. twopintcol 05:01.04
11. aleccela 05:02.47
12. bruno27 05:20.89
13. temasfilm
39
05:23.30
14. latron 05:31.47
15. ccy218
14
05:40.09
16. shak17
58
05:56.60
17. ipkigiluke 06:01.60
18. Juggler 06:33.11
19. batiko 06:36.26
20. Neofan71 06:50.03
MO3
1. Rhododendron
61
02:15.43
2. MatchaCake
33
02:21.03
3. maxwhale
58
02:51.89
4. VinceNo5
52
02:52.36
5. camkatsu
53
03:03.64
6. Flameson42
32
03:04.82
7. pewira
39
03:21.46
8. Dorice
191
03:22.99
9. Ben65732
127
03:23.59
10.--- trống -----:--
AO5
1. MatchaCake
33
02:24.01
2. camkatsu
53
03:01.95
3. maxwhale
58
03:09.12
4. VinceNo5
52
03:09.83
5. pewira
39
03:21.72
6. twinkleraven
23
03:24.54
7. Flameson42
32
03:33.91
8. Thành Lê
50
03:39.49
9. jeanetta
50
03:39.91
10.--- trống -----:--
AO12
1. MatchaCake
33
02:58.64
2. VinceNo5
52
03:23.37
3. maxwhale
58
03:30.52
4. twinkleraven
23
03:44.79
5. camkatsu
53
03:47.15
6. Thành Lê
50
03:58.51
7. Vikk
59
04:11.78
8. AMO Hsu
69
04:14.38
9. NIKOS TRIANTAFYLLIDI...
79
04:21.31
10.--- trống -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.carsondgrey00:00.009
2.roboticks00:00.080
3.PrinceOfChairs00:00.116

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-12-11 16:03:48

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo