Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. jeonjio 01:55.15
2. Jrdavies21 02:11.24
3. frontlever 02:13.95
4. amdenn1991 02:21.89
5. nonovore 02:39.33
6. slavy83 02:46.72
7. Ben65732
120
02:51.08
8. bliss3119 02:53.75
9. AMO Hsu
57
02:58.91
10. Spra10
33
03:01.54
11. Blackbear 03:06.08
12. Kungfan 03:07.21
13. bobhorticulture 03:07.30
14. scadmember 03:11.69
15. KingJones 03:14.44
16. EvenlyMatched 03:14.96
17. yunfei 03:19.36
18. MadDogHowser67 03:19.60
19. Whitfield
73
03:19.68
20. ElectricCharge
16
03:19.95
Tuần này
1. frontlever 02:19.36
2. Jrdavies21 02:34.26
3. Ben65732
120
02:51.08
4. amdenn1991 02:53.85
5. scadmember 03:11.69
6. KingJones 03:14.44
7. Whitfield
73
03:19.68
8. AMO Hsu
57
03:28.80
9. nonovore 03:31.38
10. leukisgr
12
03:50.62
11. IanPGnono 03:58.24
12. Sampler17 04:01.22
13. ElectricCharge
16
04:04.03
14. Spra10
33
04:04.65
15. slothcatswing 04:09.81
16. gazolin 04:10.71
17. austinz 04:12.68
18. idoman
47
04:15.98
19. jaywye 04:16.84
20. mosse 04:18.71
Hôm nay
1. AMO Hsu
57
03:59.37
2. leukisgr
12
04:01.31
3. ElectricCharge
16
04:59.35
4. ddbbddbbdbbd
6
05:17.02
5. bjbjb 05:43.89
6. ramiro86 06:00.33
7. Kateto 06:32.09
8. amarylli 06:58.33
9. bigchiefrinoboy 06:59.98
10. dbeatty0715
10
07:03.85
11. topcu673 07:50.47
12. Andy0869 08:50.65
13. pespejo427
45
09:23.83
14. SarahLin 09:57.00
15. cetace57
45
14:40.78
16. wrightwayok 15:13.68
17. kim123 16:11.48
18. CometChaser 16:44.03
19. arozbilgin 17:15.28
20. Con1234 4:04:07.00
MO3
1.
40
00:01.41
2.anonymous
227
01:27.22
3. MatchaCake
29
02:21.03
4. camkatsu
49
03:03.64
5. Flameson42
29
03:04.82
6. VinceNo5
51
03:06.79
7. pewira
31
03:21.46
8. Ben65732
120
03:23.59
9. twinkleraven
23
03:24.09
10. Thành Lê
50
03:29.98
AO5
1.
40
00:01.44
2.anonymous
227
01:39.00
3. MatchaCake
29
02:24.01
4. camkatsu
49
03:01.95
5. VinceNo5
51
03:11.08
6. pewira
31
03:21.72
7. twinkleraven
23
03:24.54
8. Flameson42
29
03:33.91
9. Thành Lê
50
03:39.49
10. NIKOS TRIANTAFYLLIDI...
65
03:42.58
AO12
1.
40
00:01.48
2.anonymous
227
01:51.51
3. MatchaCake
29
02:58.64
4. twinkleraven
23
03:44.79
5. VinceNo5
51
03:44.80
6. camkatsu
49
03:47.15
7. Thành Lê
50
03:58.51
8. NIKOS TRIANTAFYLLIDI...
65
04:21.84
9. noliai
103
04:23.22
10. qqwref
225
04:29.24
Robots / programmatic solversinfo  
1.roboticks00:00.080
2.PrinceOfChairs00:00.116
3.sigsegv00:00.256

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-02-03 07:26:34

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo