Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. austinz
54
04:17.44
2. yuaaron 04:42.16
3. xmx2003 04:46.62
4. MAYDAYliFe 04:46.69
5. Daveythe
66
04:47.95
6. Ah!Sun-flower
85
04:58.36
7. Minji
35
04:59.14
8. taraloni 04:59.45
9. Rita
19
05:00.42
10. msktz 05:10.09
11. mafoose
1
05:13.37
12. pcharn 05:18.85
13. Peterli
40
05:20.61
14. fojie
111
05:21.39
15. AnsYe 05:21.41
16. yoimhome
15
05:23.79
17. pooptato 05:24.26
17. Himan13 05:24.26
19. marvellover 05:30.93
20. megrck44
19
05:31.52
Tuần này
1. Daveythe
66
04:56.37
2. xmx2003 04:56.93
3. Rita
19
05:00.42
4. msktz 05:10.09
5. pcharn 05:18.85
6. mafoose
1
05:23.68
7. marvellover 05:30.93
8. AnsYe 05:31.44
9. haylstorming
114
05:32.47
10. Whotos 05:41.30
11. yuaaron 05:41.37
12. yoimhome
15
05:57.46
13. xiaomachine1 05:57.82
14. Peterli
40
06:07.75
15. VasilPetrov 06:10.72
16. bobsong
20
06:10.98
17. Ry9935 06:12.05
18. haileyc118 06:13.53
19. Himan13 06:16.54
20. woshicaibi 06:16.86
Hôm nay
1. xmx2003 05:07.01
2. AnsYe 05:51.37
3. xiaomachine1 05:57.82
4. Peterli
40
06:07.75
5. debil 06:19.17
6. pcharn 06:20.34
7. 신홍섭
19
06:22.63
8. Darknarf666 06:51.34
9. chipsonastick
11
06:54.53
10. GrissGolem 07:07.52
11. choult 07:16.95
12. nanobest
41
08:11.28
13. Changh Yang
12
08:13.37
14. swimmermom 08:41.39
15. 파이니시
23
08:53.53
16. RowachoL
45
08:54.55
17. n12341234
52
09:03.17
18. wenwenwang
36
09:03.78
19. Ornadoll 09:12.30
20. 이현우
8
09:45.84
MO3
1. Rhododendron
69
03:32.52
2. haylstorming
114
05:17.10
3. Minji
35
05:28.93
4. Thành Lê
51
05:33.43
5. 임상혁
43
05:42.23
6. austinz
54
05:43.30
7. camkatsu
53
05:56.40
8. Scotsben
137
06:01.05
9. 신홍섭
19
06:11.53
10. Ah!Sun-flower
85
06:12.41
AO5
1. Rhododendron
69
04:13.48
2. Minji
35
05:48.36
3. 임상혁
43
05:53.95
4. haylstorming
114
05:55.81
5. austinz
54
06:06.42
6. BigDogEnjoyer
49
06:12.68
7. Thành Lê
51
06:19.18
8. Scotsben
137
06:19.93
9. 신홍섭
19
06:23.33
10. camkatsu
53
06:26.55
AO12
1. Minji
35
06:32.35
2. austinz
54
06:43.18
3. haylstorming
114
06:49.42
4. Scotsben
137
06:55.99
5. synester101
28
06:58.45
6. 신홍섭
19
07:20.75
7. fungb
112
07:37.31
8. fojie
111
07:45.98
9.anonymous
58
07:50.24
10. Thành Lê
51
07:51.60
Robots / programmatic solversinfo  
1.carsondgrey00:00.021
2.roboticks00:00.090
3.PrinceOfChairs00:00.225

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-07-14 17:54:12

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo