Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. Rhododendron
61
02:43.32
2. MAYDAYliFe 03:57.46
3. 임상혁
33
04:30.57
4. Whotos 04:38.51
5. Minji
33
04:55.27
6. Daveythe
65
04:59.05
7. taraloni 05:00.41
8. hamsterRG 05:17.03
9. 리원철
23
05:18.73
10. Scotsben
98
05:22.86
11. soupfan23
9
05:24.10
12. pcharn 05:29.41
13. Mimir 05:34.90
14. Tina Kool
118
05:35.61
15. haileyc118 05:41.19
16. FMD
33
05:41.30
17. nuriman 05:43.54
18. faelora
17
05:45.06
19. Ry9935 05:45.62
20. Himan13 05:47.05
Tuần này
1. Rhododendron
61
02:43.32
2. Whotos 04:49.90
3. taraloni 05:00.41
4. Minji
33
05:12.69
5. pcharn 05:29.41
6. Daveythe
65
05:38.67
7. haileyc118 05:53.10
8. nuriman 05:54.22
9. Himan13 06:07.31
10. Peterli
33
06:07.52
11. Tina Kool
118
06:07.87
12. hamsterRG 06:10.70
13. C4SHEW 06:11.64
14. biluoyuebai 06:13.92
15. Moooon
79
06:17.56
16. abo401
48
06:19.08
17. 123456789mbr 06:27.00
18. Tim0501
44
06:40.05
19. MCurras 06:46.19
20. janeliz21 06:52.07
Hôm nay
1. Minji
33
05:24.96
2. pcharn 06:08.38
3. C4SHEW 06:11.64
4. Himan13 06:12.09
5. Kungfan 08:15.19
6. Koblih 08:16.30
7. Ornadoll 09:22.10
8. GrissGolem 09:29.43
9. dpodhalai ambassa
11
09:37.84
10. Jeongin Jeon
18
10:10.61
11. tm04116
25
10:38.35
12. azntiger98 10:47.63
13. Pandamanda
52
11:10.13
14. cannibal 11:10.43
15. bwhs70 11:12.04
16. Andree 11:40.96
17. Steph369
61
11:45.66
18. Cincosus 11:48.14
19. Satu Saastamoinen
12
12:15.67
20. cnan125 12:19.94
MO3
1. Rhododendron
61
03:32.52
2. haylstorming
106
05:17.10
3. Minji
33
05:28.93
4. Thành Lê
50
05:33.43
5. 임상혁
33
05:51.77
6. camkatsu
53
05:56.40
7. Scotsben
98
06:01.05
8. fungb
109
06:28.22
9. Dorice
191
06:32.59
10.anonymous
51
06:35.15
AO5
1. Rhododendron
61
04:13.48
2. haylstorming
106
05:55.81
3. Minji
33
05:56.93
4. Thành Lê
50
06:19.18
5. Scotsben
98
06:19.93
6. camkatsu
53
06:26.55
7.anonymous
51
06:43.49
8. fungb
109
06:45.24
9. Tina Kool
118
07:14.51
10. Peterli
33
07:16.20
AO12
1. Minji
33
06:37.06
2. haylstorming
106
06:49.42
3. Scotsben
98
06:55.99
4. fungb
109
07:37.31
5.anonymous
51
07:51.39
6. Thành Lê
50
07:51.60
7. camkatsu
53
07:56.05
8. a979453451
146
08:52.52
9. vx14nono
45
08:54.61
10. Tina Kool
118
09:00.83
Robots / programmatic solversinfo  
1.carsondgrey00:00.021
2.roboticks00:00.090
3.PrinceOfChairs00:00.225

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-12-11 16:35:29

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo