Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. MAYDAYliFe 04:10.08
2. Daveythe
60
04:52.53
3. Whotos 04:52.95
4. limejuice 05:12.09
5. YimSangHyuk 05:14.74
6. Minji 05:15.77
7. Peterli
20
05:28.82
8. saltyalty 05:29.95
9. mafoose
1
05:32.20
10. ggirook 05:43.79
11. soupfan23 05:48.24
12. jdotneufeld 05:48.85
13. lkxing
44
05:49.27
14. Tim0501
43
05:50.02
15. tkdgur6098 05:50.17
16. 王泥煤
30
05:53.47
17. Himan13 06:06.55
18. Mercator118
53
06:11.91
19. danpuzzler 06:12.42
20. golf master
22
06:15.83
Tuần này
1. limejuice 05:12.09
2. YimSangHyuk 05:14.74
3. Minji 05:15.77
4. Daveythe
60
05:41.54
5. Peterli
20
05:43.46
6. Tim0501
43
05:50.02
7. tkdgur6098 05:50.17
8. soupfan23 05:54.71
9. yuaaron 06:19.06
10. mafuteru 06:19.92
11. jdotneufeld 06:24.47
12. nevokuf 06:31.60
13. Owmigmie 06:39.07
14. MCurras 06:40.57
15. zhangziyan 06:52.41
16. Himan13 06:54.65
17. golf master
22
06:57.01
18. shoner1 07:03.87
19. janeliz21 07:12.78
20. GayJatsby 07:13.09
Hôm nay
1. Minji 06:09.27
2. sscorpio1119 07:37.68
3. ElectricCharge
16
08:39.15
4. cbdatmla 09:23.48
5. MKYahoo 09:39.53
6. PJStelford 09:39.87
7. mewnfire 09:40.49
8. daniguni
27
09:54.15
9. eraj12 10:05.92
10. 爱韬韬的筱仙...
19
11:23.45
11. leukisgr
12
11:27.16
12. tm04116
25
11:51.39
13. MakroMakrele
1
13:11.45
14. arozbilgin 14:14.92
15. chx924
15
14:21.49
16. Frog1 14:43.69
17. Utoslahti56 16:01.50
18. suahyoo0514
2
17:09.77
19. whitemomo 17:12.78
20. Zdede 19:01.18
MO3
1.
40
00:02.12
2. haylstorming
90
05:17.10
3. Thành Lê
50
05:33.43
4. scotsben
85
06:01.05
5. fungb
101
06:28.22
6. camkatsu
49
06:37.85
7. Tim0501
43
06:44.97
8. VinceNo5
51
06:45.59
9. Daveythe
60
06:51.09
10. Peterli
20
06:54.90
AO5
1.
40
00:02.14
2. haylstorming
90
05:55.81
3. Thành Lê
50
06:19.18
4. scotsben
85
06:19.93
5. fungb
101
06:45.24
6. camkatsu
49
06:58.86
7. a979453451
127
07:25.45
8. Tim0501
43
07:28.97
9. VinceNo5
51
07:36.70
10. gropingforelmo
50
07:41.15
AO12
1.
40
00:02.19
2. haylstorming
90
06:49.42
3. scotsben
85
06:55.99
4. fungb
101
07:37.31
5. Thành Lê
50
07:51.60
6. camkatsu
49
07:56.05
7. a979453451
127
08:52.52
8.anonymous
34
09:05.96
9. noliai
103
09:42.59
10. famulimas
71
09:43.64
Robots / programmatic solversinfo  
1.roboticks00:00.090
2.PrinceOfChairs00:00.225
3.iamgqr
10
00:00.313

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-02-03 08:00:26

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo