Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms
Kích thước:21
1
2
1
21
3
 3   1  
 1   1  
 1  
 2  
 4  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 8,662,965
43123
 2  
 2  
 2   1  
 1   2  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 5,866,800
2
1
4222
 1   1  
 2   1  
 1   1  
 4  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 9,288,097
22
2
1
1
41
 3  
 2   1  
 1  
 1   2  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 3,856,201
24421
 4  
 3  
 2  
 3  
 1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 3,833,592
12
1
1
2
42
 2  
 3  
 1  
 4  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 7,682,612
22
2
421
 1  
 2  
 3  
 4  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 8,892,839
11441
2
 1  
 4  
 2  
 1   3  
 1   1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 1,222,623
341
1
2
1
1
 2   1  
 4  
 2  
 3  
 1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 8,810,358
1
1
1
1
41
1
1
1
1
 3  
 3  
 1   1  
 3  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 5,994,179
1
1
1
21
2
1
2
2
 1  
 3  
 2  
 3  
 1   3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 7,688,477
41
2
311
1
 1  
 4  
 1   1   1  
 3  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 2,020,759
22144
 2  
 2   2  
 2  
 2  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 842,274
3431
1
1
 3  
 2  
 3  
 2  
 2   1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 9,274,161
13342
 3  
 3  
 4  
 1   1  
 1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 9,582,539
2
2
2322
 1   2  
 1   3  
 1  
 3  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 540,433

Một số trò chơi khác:  hide show

2022-11-30 11:29:55

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo