Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms
Kích thước:33132
1
 2  
 2  
 2   1  
 2  
 3   1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 4,888,737
2
1
2233
 2  
 2  
 2  
 1   3  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 759,135
2241
1
3
 3  
 3  
 3  
 1   1  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 1,531,754
2
1
31
1
32
 3  
 2  
 3  
 2  
 1   2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 3,777,686
1
3
3123
 1  
 1  
 2   2  
 2   2  
 1   1   1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 2,424,328
21433
 2  
 3  
 3  
 1   1  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 3,712,600
2122
2
2
2
 3  
 3  
 2  
 1   2  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 2,602,317
43211
2
 3   1  
 3  
 2  
 1   1  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 4,080,857
212
1
1
2
4
 4  
 1   1   1  
 1  
 2  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 305,288
1
3
11
2
23
 1   3  
 2  
 1   1  
 1   1  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 285,428
34132
 1   2  
 4  
 2   1  
 2  
 1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 824,338
1241
1
1
3
 3  
 1   1   1  
 4  
 2  
 1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 4,048,432
431
1
22
 1   1  
 1   1  
 2  
 2   1  
 4  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 3,777,867
1
2
1234
 1   1   1  
 3  
 2  
 1   2  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 7,772,838
1
1
1244
 1   1  
 2  
 2  
 3  
 4  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 1,688,369
2211
3
4
 4  
 2   1  
 2  
 2  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 1,926,526

Một số trò chơi khác:  hide show

2023-06-02 05:49:23

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo