Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms
Kích thước:31
1
21
2
3
 2   1  
 1  
 1   1  
 3  
 4  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 8,950,405
23331
1
 2  
 1  
 3  
 3  
 3   1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 9,038,175
22234
 1  
 3  
 3  
 2   2  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 2,863,900
2
2
4212
 3  
 3  
 1  
 2   1  
 1   2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 7,765,157
32421
1
 1   1  
 1   1  
 3  
 3  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 1,894,613
23232
1
 3  
 4  
 1   1  
 2  
 1   1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 4,823,895
2332
2
1
 2  
 1  
 2  
 4  
 4  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 1,032,891
22243
 1  
 3  
 4  
 2   2  
 1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 3,093,552
11431
3
 1  
 1   1  
 3  
 4  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 5,782,610
322
1
14
 1   1  
 3  
 1   1  
 3   1  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 6,800,579
33213
1
 2  
 1  
 2   1  
 3  
 3   1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 6,973,784
2
1
1
2
1
2
13
 3   1  
 1   1  
 1  
 2  
 4  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 3,911,909
1
1
1
331
1
2
 1  
 1   1  
 3  
 4  
 1   1   1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 4,222,617
2
2
2
2
311
 2  
 3  
 3  
 3  
 2  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 7,546,056
21334
 1  
 2  
 3  
 1   1   1  
 3   1  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 3,754,826
131
1
1
33
 2  
 2  
 4  
 2  
 3  
5x5 Nonograms ID của câu đố: 1,094,571

Một số trò chơi khác:  hide show

2023-12-11 16:12:46

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo