Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. mirko.it
7
00:01.60
2. synester101
10
00:01.67
3. Flameson42
27
00:01.95
4. Szofi
3
00:02.15
5. ray017
26
00:02.21
6. Darknarf666 00:02.82
7. Benson705 00:02.88
8. tokram
19
00:03.02
9. BigBoiBrady
1
00:03.13
10. Consonants
35
00:03.24
11. DrDarkly 00:03.33
12. ILoveAnyaar 00:03.46
13. Illusion749 00:03.56
14. leukisgr
7
00:03.70
15. emrosie
22
00:03.76
16. SalamanderRL 00:03.91
17. Chalkosz
57
00:03.95
17. 노콫
17
00:03.95
19. MadraMor
103
00:04.02
20. willo 00:04.11
Tuần này
1. Szofi
3
00:02.15
2. ray017
26
00:02.50
3. Flameson42
27
00:02.55
4. Darknarf666 00:02.82
5. tokram
19
00:03.02
6. DrDarkly 00:03.34
7. Benson705 00:03.35
8. ILoveAnyaar 00:03.48
9. Illusion749 00:03.59
10. 노콫
17
00:04.13
11. WeiofShen 00:04.33
12. rip
25
00:04.37
13. leukisgr
7
00:04.51
14. willo 00:04.55
15. YourAlterEgo 00:04.92
16. pato3042 00:05.22
17. FG116 00:05.43
18. califboy
40
00:05.86
19. gdbhmisty
12
00:05.99
20. ore2563 00:06.12
Hôm nay
1. Darknarf666 00:03.37
2. DrDarkly 00:03.80
3. leukisgr
7
00:04.51
4. HackMan
57
00:07.12
5. X1maa 00:08.27
6. Gads81 00:08.37
7. sscorpio1119 00:09.07
8. pespejo427
44
00:09.17
9. NickyShopov 00:09.32
10. mattiman18
5
00:09.85
11. ronanm 00:09.91
12. Blackrock 00:10.51
13. Punjabi84 00:10.62
14. PJOYY 00:12.55
15. M_Mad
5
00:13.80
16. corey 00:14.91
17. Awnia 00:15.08
18. brutuskind 00:15.36
19. Mchiyoc 00:17.40
20. thieg 00:22.16
MO3
1. mirko.it
7
00:01.98
2. synester101
10
00:02.53
3. Arok
73
00:02.92
4. Delabranche
51
00:02.95
5. ray017
26
00:02.98
6. Flameson42
27
00:02.99
7. qqwref
203
00:03.18
8. Evan99w
13
00:03.62
8. PillOw
11
00:03.62
10. IceRune
45
00:03.67
AO5
1. mirko.it
7
00:02.08
2. synester101
10
00:02.69
3. Flameson42
27
00:03.04
4. ray017
26
00:03.25
5. Delabranche
51
00:03.38
5. qqwref
203
00:03.38
7. Evan99w
13
00:03.87
7. DasMensch
70
00:03.87
9. PillOw
11
00:03.89
10. Chalkosz
57
00:03.94
AO12
1. ray017
26
00:03.82
2. Delabranche
51
00:04.30
3. qqwref
203
00:04.35
4. Flameson42
27
00:04.53
5. IceRune
45
00:04.57
6. DasMensch
70
00:04.90
7. PillOw
11
00:05.20
7. boru
58
00:05.20
9. Cheeper
10
00:05.40
10. Consonants
35
00:05.81
Robots / programmatic solversinfo  
1.PrinceOfChairs00:00.064
2.roboticks00:00.073
3.sigsegv00:00.135

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-11-30 11:50:03

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo