Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1. Szofi
3
00:01.93
2. Babo0m
9
00:01.99
3. ray017
52
00:02.15
4. DrDarkly
24
00:02.34
5. Flameson42
33
00:02.42
6. Sjorter
38
00:02.48
7. Cormachine 00:02.52
8. Joci
36
00:02.64
9. PillOw
12
00:02.76
10. jaybrainer
176
00:02.88
11. Darknarf666 00:03.10
12. 노콫
22
00:03.22
13. shizhengda
1
00:03.27
14. tokram
19
00:03.45
15. starsign
22
00:03.47
16. synester101
25
00:03.57
16. WeiofShen 00:03.57
18. JamesX
7
00:03.58
19. japawa
18
00:03.62
20. LoonyGoober 00:03.64
Tuần này
1. Babo0m
9
00:01.99
2. Szofi
3
00:02.01
3. Flameson42
33
00:02.42
4. Cormachine 00:02.52
5. Joci
36
00:02.91
6. Darknarf666 00:03.10
7. tokram
19
00:03.45
8. califboy
49
00:03.84
9. Entr0py 00:04.04
10. expiredpage 00:04.07
11. thelegendary08
20
00:04.13
12. Siloam 00:04.18
13. Bagley
1
00:04.23
14. LukasBell
4
00:04.24
15. YourAlterEgo 00:04.31
16. juanjuan
5
00:04.56
17. JamesX
7
00:04.61
18. newbiegainz 00:04.72
19. japawa
18
00:04.90
20. marioSOUP 00:05.27
Hôm nay
1. Bagley
1
00:04.23
2. tokram
19
00:04.79
3. califboy
49
00:05.69
4. expiredpage 00:06.17
5. BKish 00:06.25
6. R2
24
00:06.93
7. spinno1001 00:07.98
8. pespejo427
51
00:08.05
9. Tech03 00:08.24
10. tomatofrog
29
00:08.71
11. ollief 00:09.23
12. James Smith
5
00:11.21
13. zhanglin1982 00:11.63
14. dazimzam 00:11.64
15. mousemistake 00:12.02
16. Pers1monas 00:12.82
17. SHYXN 00:13.83
18. Emma T
11
00:13.96
19. ShG1211 00:16.37
20.
1
00:16.81
MO3
1. mirko.it
7
00:01.98
2. ray017
52
00:02.52
3. synester101
25
00:02.53
4. Babo0m
9
00:02.59
5. Flameson42
33
00:02.75
6. DrDarkly
24
00:02.88
7. Arok
98
00:02.92
8. Delabranche
51
00:02.95
9. qqwref
259
00:03.03
10. Joci
36
00:03.23
AO5
1. mirko.it
7
00:02.08
2. ray017
52
00:02.68
3. synester101
25
00:02.69
4. Flameson42
33
00:02.87
5. Babo0m
9
00:03.12
6. DrDarkly
24
00:03.22
7. Delabranche
51
00:03.38
7. qqwref
259
00:03.38
9. Joci
36
00:03.46
10. IceRune
56
00:03.54
AO12
1. ray017
52
00:03.49
2. wonjonjon
41
00:04.02
3. DrDarkly
24
00:04.04
4. maxwhale
69
00:04.19
5. Delabranche
51
00:04.30
6. qqwref
259
00:04.35
7. Babo0m
9
00:04.47
8. camkatsu
53
00:04.50
9. Flameson42
33
00:04.53
10. IceRune
56
00:04.57
Robots / programmatic solversinfo  
1.carsondgrey00:00.007
2.PrinceOfChairs00:00.064
3.roboticks00:00.073

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-02-26 12:02:12

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo